Công Bố Thông Tin

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Ông Võ Xuân Phong hoàn tất mua 1.000.000 cổ phiếu

Download

Ông Võ Xuân Phong - Phó TGĐ đăng ký mua 1.000.000 cp ILA

Download

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG VÕ XUÂN PHONG LÀM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Download

PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ MUA 51% CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN VÕ XUÂN, THOÁI 80% CỔ PHẦN CÔNG TY TTD, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Download

Ông Tạ Ngọc Bích Thành viên HĐQT kiêm Tổng gián đốc đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu ILA

Download

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT CÔNG TY TỰ LẬP CHÊNH LỆCH 5% SO VỚI BÁO CÁO KIỂM TOÁN BÁN NIÊN 2020

Chi tiết

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Chi tiết

BIÊN BẢN , NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Chi tiết

Nghị Quyết Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Download

BB bầu Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh làm Trưởng ban kiểm soát

Download

THÔNG TIN VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Download

CTCP ILA CBTT NQ HĐQT số 08/2020/CBTT-ILA VỀ VIỆC TĂNG TỈ LỆ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DBLAND

Download

CTCP ILA CBTT NQ HĐQT số 07/2020/CBTT-ILA VỀ VIỆC HỦY TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 NGÀY 18/04/2020

Chi tiết