Tư vấn tài chính

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

Cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, bất động sản, vàng, bảo hiểm, ngân hàng