Công ty Cổ phần TRT được nhận bằng khen của UBND Quận 4

Ngày 17/10/2017 UBND Quận 4 đã trao bằng khen cho Công ty Cổ phần TRT vì đã có thành tích đóng góp cho quá trình thực hiện nhiệm vụ Kinh Tế – Xã Hội Quận 4 năm 2017