Công ty TNHH Tín Thành Đạt đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Viết Hiền và Satake Nhật Bản để đầu tư dây chuyền nhà máy Cà Phê

Công ty TNHH Tín Thành Đạt đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Viết Hiền và đại diện SATAKE Nhật Bản ở Việt Nam mua dây chuyền, thiết bị để đầu tư nhà máy cà phê tại Thành Phố Pleiku – Gia Lai, công suất thiết kế 50.000 tấn/năm dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018.

Công ty TNHH Tín Thành Đạt đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Viết Hiền và Satake Nhật Bản để đầu tư dây chuyền nhà máy Cà Phê

Công ty TNHH Tín Thành Đạt đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Viết Hiền và đại diện SATAKE Nhật Bản ở Việt Nam mua dây chuyền, thiết bị để đầu tư nhà máy cà phê tại Thành Phố Pleiku – Gia Lai, công suất thiết kế 50.000 tấn/năm dự kiến sẽ đưa vào hoạt động vào đầu năm 2018.

dây chuyền nhà máy cafe

Dây chuyền nhà máy cafe đưa vào hoạt động năm 2018

dây chuyền nhà máy cafe