CTCP ILA khai trương Sàn giao dịch Bất Động sản tại quận 9

CTCP ILA khai trương Sàn giao dịch Bất Động sản tại quận 9

CTCP ILA khai trương Sàn giao dịch Bất Động sản tại quận 9

Sáng ngày 24/11/2018 Công ty Cổ phần ILA khai trương hoạt động SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN - CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Tại địa chỉ : 16 Đường 9A, Khu phố Phược Thiện, Phường Long Bình, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Một số hình ảnh tiêu biểu buổi khai trương :