Doanh nghiệp, Nhà Đầu tư Nhật Bản đến thăm và thiết lập quan hệ hợp tác với TRTGROUP

Ngày 9/11/2017, đoàn lãnh đạo Doanh nghiệp Nhật Bản, PGT Holdings Joint Stock Company đã có chuyến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Công ty Cổ phần TRT, hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Doanh nghiệp, Nhà Đầu tư Nhật Bản đến thăm và thiết lập quan hệ hợp tác với TRTGROUP

Ngày 9/11/2017, đoàn lãnh đạo Doanh nghiệp Nhật Bản, PGT Holdings Joint Stock Company đã có chuyến tham quan, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Công ty Cổ phần TRT, hứa hẹn mở ra cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi làm việc :

hoat-dong-su-kien trtgroup

Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc Nguyễn Hùng Cường bắt tay hợp tác cùng với Chủ Tịch Kiêm Tổng Giám Đốc KAKAZU SHOGO

hoat-dong-su-kien trtgroup

Công ty Cổ phần TRT & PGT Holdings Joint Stock Company Nhật Bản bàn bạc trao đổi cơ hội hợp tác với nhau.