Ngày 28/11/2017, Cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT chính thức giao dịch trên sàn Upcom với giá tham chiếu là 11.300 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

Ngày 28/11/2017, Cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT chính thức giao dịch trên sàn Upcom với giá tham chiếu là 11.300 đồng/cổ phiếu

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TRT

 

Ngày 28/11/2017, Cổ phiếu Công ty Cổ phần TRT chính thức giao dịch trên sàn Upcom với giá tham chiếu là 11.300 đồng/cổ phiếu.

Lý do: Khi doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch, HNX sẽ dựa trên dữ liệu của năm liền kề (năm 2016) làm cơ sở để xem xét. Giá trị sổ sách tại 31/12/2016 là 10.966 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp sau khi trao đổi muốn được chào sàn giá 15.000 đồng/cổ phiếu nhưng HNX khuyến nghị chỉ lấy theo giá trị sổ sách bình quân của năm 2016 và 6 tháng năm 2017 (có loại trừ lợi ích của của đông không kiểm soát). Giá chào sàn được HNX chấp thuận là 11.300 đồng/cổ phiếu.

 

Chi tiết theo file đính kèm:
23/11/2017 11:30