Ông THÂN XUÂN NGHĨA & Bà NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - Mua cổ phiếu theo Phương án chào bán riêng lẻ.

Ông THÂN XUÂN NGHĨA & Bà NGUYỄN THỊ THANH NHÀN - Mua cổ phiếu theo Phương án chào bán riêng lẻ.