TÍN THÀNH ĐẠT: DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

TÍN THÀNH ĐẠT: DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

TÍN THÀNH ĐẠT: DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Công ty con Tín Thành Đạt, trực thuộc Công ty Cổ phần ILA đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý I-2018.

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 254,75 tỷ đồng và 3,2 tỷ đồng , như vậy chỉ trong quý I-2018 Công ty đã có mức doanh thu và lợi nhuận vượt xa cả năm 2017, cụ thể doanh thu quý I-2018 gấp hơn 2 lần doanh thu cả năm 2017 và lợi nhuận gấp 6,5 lần lợi nhuận cả năm 2017. Trong cơ cấu doanh thu của Tín Thành Đạt thì doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm tỉ trọng tới 99% tổng doanh thu.

Đầu năm 2018, Công ty đã đưa vào vận hành nhà máy chế biến cà phê với công suất 50.000 tấn/năm tại Thành phố Pleiku-Gia Lai đã góp phần tạo nên doanh thu và lợi nhuận tăng đột biến.