VSD Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán ILA cho Công ty Cổ phần TRT

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

VSD Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và cấp mã chứng khoán ILA cho Công ty Cổ phần TRT

Công ty cổ phần TRT thông báo về việc VSD đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu cho Công ty Cổ phần TRT, giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 209/2017/GCNCP-VSD ngày 06/11/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần TRT, cụ thể:

 

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần TRT
Trụ sở chính: Lầu M, tòa nhà Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, Phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 22535959
Fax:  
Vốn điều lệ: 100,000,000,000 đồng
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần TRT
Mã chứng khoán: ILA
Mã ISIN: VN000000ILA4
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán đăng ký: 10,000,000 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký: 100,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Đến ngày 06/11/2017 Công ty Cổ phần TRT đã hoàn tất thu hồi và đổi sổ cổ đông theo mẫu sổ mới thay cho mẫu sổ cũ, nếu quý cổ đông thấy có sai sót về thông tin xin vui lòng liên hệ TCPH để được hổ trợ. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo nếu các cổ đông không có ý kiến phản hồi nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

 

Bắt đầu từ ngày 07/11/2017, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Nội dung xem file đính kèm