Nghị quyết

Công ty Cổ phần TRT (ILA) có tiền thân là Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Trường Thịnh được thành lập vào năm 2014. Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại cà phê, hàng hóa thiết bị cơ điện, dịch vụ logistics.

Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

CTCP ILA CBTT NQ và BB họp ĐHĐCĐ năm 2024

Chi tiết

Ngày 12/3/2024 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Đại hội cổ đông

Download

Đính chính BBH, NQ, Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên đã công bố ngày 18/05/2023

Chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

Chi tiết

NQ, BB HỌP ĐHĐCĐ bất thường 2022

Chi tiết

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Download

Nghị Quyết HĐQT - Thông Qua Việc Tổ Chức Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Download

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Download

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ILA

Chi tiết

CTCP ILA Công bố thông tin nghị quyết HĐQT số 04/2019/NQ-HĐQT

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng để cổ đông nộp tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ

Chi tiết

Nghị Quyết- HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện giao dịch Bất Động Sản - Công ty Cổ phần ILA và thành lập Sàn giao dịch Bất động sản - Công ty Cổ phần ILA.

Chi tiết

Nghị quyết HĐQT về việc giảm tỷ lệ sở hữu của CTCP ILA tại công ty TNHH Tín Thành Đạt từ 60% xuống 51%.

Chi tiết